ให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองตัวเอง

ให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองตัวเอง

iLaw เมื่อ 3 มี.ค. 2553

รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวที่ปกครองภายใต้โครงสร้างแบบรัฐรวมศูนย์ โดยนำรูปแบบมาจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษและดัทช์ในภูมิภาคนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ระบอบการปกครองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งยังไม่ส่งเสริมล่าวการกระจายอำนาจระบอบประชาธิปไตยซึ่งเน้นการกระจายอำนาจ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อนำมาพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะทั้งในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแล้ว การปกครองแบบรวมศูนย์จึงไม่เหมาะ เพราะรัฐรวมศูนย์มักจะสั่งการจากส่วนกลางซึ่งอาจจะไม่เข้าใจในปัญหาเฉพาะของพื้นที่ สิ่งนี้จึงเป็นต้นตอของปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงปัจจุบัน

(ข้อเสนอเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนจาก สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย)

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

HolyBitch's picture
แก้ที่รัฐธรรมนูญเลยครับ เปลี่ยนจากราชอาณาจักรไทย เป็น สหราชอาณาจักรสยาม
cuepao's picture
แอบ เห็นด้วยกับคำตอบนี้ครับ
สิ่งที่เราต้องการคือการกระจายอำนาจ หรือมองในอีกมุมก็คือลดการรวมอำนาจ ทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ อำนาจคืออะไร และมีประโยชน์ยังไง อย่าลืมว่าคติเรื่องความยุติธรรม ในสังคมไทยคือ รัฐ(ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก) ต้องให้ทุกชมชน(เป็นผู้รับ) อย่างเสมอกัน อย่างน้อยก็ต้องดูว่าเป็นอย่างนั้น
PM_SUN's picture
เห็นด้วยครับ ควรจะให้ทั้งสามจังหวัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเองเหมือนกรุงเทพฯ(ที่จริงควรจะให้เลือกเองทั้งทุกจังหวัดเลย)
และที่สำคัญเขตปกครองตัวเองก็ไม่ใช่ประเทศใหม่ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของไทยเหมือนเดิม อย่างจีน รัสเซีย ก็มีเขตปกครองตนเองตั้งหลายแห่ง

ในความคิดของการกระจายอำนาจการพัฒนาเป็นอย่างดี! ผมไม่ทราบว่าปฏิกิริยาของผู้คนและบางสิ่งบางอย่างบอกฉันว่าทุกคนจะไม่เห็นด้วย แต่ขอหน้ามัน -- ความคืบหน้าเป็นสิ่งจำเป็นและขั้นตอนดังกล่าวจึงมีการพัฒนาของรัฐ! คะแนนของฉันเป็น!

paper writing

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ผมขอให้เหตุผลของผมในฐานะคนปัตตานี

 

ผมไม่ได้รังเกลียดครับแต่พี่น้องอิสลามเกือบส่วนใหญ่ถูกเป่าหูว่า พวกเขาไม่ใช่คนไทย หนักๆก็เห็นคนไทยพุทธเป็นศัตรูครับ

 

หากคุณให้เขาปกครองตัวเองก็เท่ากับแบ่งแผ่นดินให้เขาครับ ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้น ก็เพราะว่า

 

ทันทีที่คุณให้เขาปกครองตัวเอง ซึ่งแน่นอนผู้นำต้องได้อิสลามแน่นอน และสิทธิต่างๆที่คนไทยพุทธมีจะถูกลดหายลงไปในขณะที่อิสลามจะมีสิทธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก หนักๆเข้าคนไทยพุทธก็อาจจะถูกขดขี่ข่มเหงไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และหลายคนที่อ่านความคิดเห็นของผมคงสงสัยว่าทำไมผมถึงแน่ใจ นั่นก็เพราะว่าผมอยู่ปัตตานีครับ และมีโอกาสได้คุกคลีกับพวกเขามาก

 

นครปัตตานี มันต่างจาก นครเชียงใหม่ พัทยา นครหาดใหญ่ กรุงเทพ ตรงที่หากคุณให้เขาปกครองตัวเองพวกเขาจะเดินหน้าแบ่งแยกดินแดนอย่างเต็มที่ และเมื่อคนไทยพุทธอยู่ไม่ได้เพราะถูกข่มเหงก็ต้องย้ายออกมากลายเป็นว่านครปัตตานีมีแต่พวกเขา...จึงไม่ยากเลยที่จะแบ่งแยกดินแดน

 

ดังนั้นผมจึงกล้าพูดได้ว่า ให้ปกครองตัวเองนั่นคือ "การยกแผ่นดินให้เขาไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ผมขอให้เหตุผลของผมในฐานะคนปัตตานี

 

ผมไม่ได้รังเกลียดครับแต่พี่น้องอิสลามเกือบส่วนใหญ่ถูกเป่าหูว่า พวกเขาไม่ใช่คนไทย หนักๆก็เห็นคนไทยพุทธเป็นศัตรูครับ

 

หากคุณให้เขาปกครองตัวเองก็เท่ากับแบ่งแผ่นดินให้เขาครับ ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้น ก็เพราะว่า

 

ทันทีที่คุณให้เขาปกครองตัวเอง ซึ่งแน่นอนผู้นำต้องได้อิสลามแน่นอน และสิทธิต่างๆที่คนไทยพุทธมีจะถูกลดหายลงไปในขณะที่อิสลามจะมีสิทธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก หนักๆเข้าคนไทยพุทธก็อาจจะถูกขดขี่ข่มเหงไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และหลายคนที่อ่านความคิดเห็นของผมคงสงสัยว่าทำไมผมถึงแน่ใจ นั่นก็เพราะว่าผมอยู่ปัตตานีครับ และมีโอกาสได้คุกคลีกับพวกเขามาก

 

นครปัตตานี มันต่างจาก นครเชียงใหม่ พัทยา นครหาดใหญ่ กรุงเทพ ตรงที่หากคุณให้เขาปกครองตัวเองพวกเขาจะเดินหน้าแบ่งแยกดินแดนอย่างเต็มที่ และเมื่อคนไทยพุทธอยู่ไม่ได้เพราะถูกข่มเหงก็ต้องย้ายออกมากลายเป็นว่านครปัตตานีมีแต่พวกเขา...จึงไม่ยากเลยที่จะแบ่งแยกดินแดน

 

ดังนั้นผมจึงกล้าพูดได้ว่า ให้ปกครองตัวเองนั่นคือ "การยกแผ่นดินให้เขาไปแล้วครึ่งหนึ่ง"