สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล ตั้งแต่หลังรัฐประหารถึงเดือนกันยายน 57

สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล ตั้งแต่หลังรัฐประหารถึงเดือนกันยายน 57

เมื่อ 2 ต.ค. 2557
 

   คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด
    Number of individuals summoned
    

 577  คน

 คนที่ถูกจับกุมทั้งหมด
Number of individuals arrested 

    288 คน

Bangkok

120 คน

North

73 คน

Northeast

45 คน

East

2 คน

Central

14 คน

South

24 คน

Unknown

10 คน

 

 
  จำนวนคนที่ถูกหมายเรียก หรือจับกุม
แบ่งตามความเกี่ยวโยง
   Number of individuals summoned or arrested by affiliation
 

 รวม

   เกี่ยวโยงกับคนเสื้อแดง, นปช., พรรคเพื่อไทย
   Related to Red Shirts/UDD/Pheu Thai Party

 402 คน

 เกี่ยวโยงกับ กปปส., พรรคประชาธิปัตย์
   Related to PDRC/Democrat Party

51 คน

นักวิชาการ นักเขียน ดีเจ นักกิจกรรม
   
Academics, writers, journalists, DJs and activists 

154 คน

ผู้ถูกจับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ
Arrests at peaceful demonstrations

107 คน

 

จำนวนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหลังถูกเรียกหรือถูกจับกุม
Number of individuals facing criminal prosecution after summoned/arrested

 รวม 99 คน      

ขึ้นศาลทหาร
Before the military court

    67 คน   

ขึ้นศาลพลเรือน
Before the civilian court

    34 คน

บุคคลที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (ม.112)
Individuals under investigation for lese majeste crime (section 112)

    16 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สถานการณ์การเรียกตัวและจับกุมที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 57
 
การเชิญ/เรียก ให้มารายงานตัว หรือ ออกหมายเรียกตามภูมิภาค
 
พัฒนาการในการเรียกตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมการเรียกตัวเพื่อมาปรับทัศนคติ หรือ รอดำเนินคดี แต่ในปัจจุบันเป็นการเรียกมาเพื่อรับบทลงโทษ และใช่กฎหมายบทอื่นที่ไม่ใช่ประกาศ คสช. ในการดำเนินคดี
 
ในรอบสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วยกลุ่ม 2 กลุ่ม 
 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมติดป้ายผ้ารำลึกเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57 ที่สะพานลอยหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสุทธิสารโทรเรียกตัวให้นักศึกษามาพบที่ สน.สุทธิสาร  โดยบุคคลที่ถูกเรียกไปมีดังนี้
 
 
นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์
นายเสกสรร สายสืบ
นายทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์
 
 
ผลคือ ถูกเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาท ตามกฎหมาย มาตรา 10 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 
กลุ่มที่สอง คือ  เป็นกลุ่มนักศึกษาที่แขวนป้ายผ้าหน้าสะพานลอยข้ามถนนพญาไท ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เขียนข้อความ "8 ปี 19 กันยาฯ ประชาธิปไตยที่ถูกฆ่ายังคงนอนตาย" ทำให้ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ให้ไปชำระค่าปรับ และให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ สถานที่ตำรวจนครบาลปทุมวัน โดยบุคคลที่ถูกเรียกไปมีดังนี้
 
 
นายปิยรัฐ จงเทพ
นางสาวณัฐิสา ปัทมาภรณ์พงศ์
นายฐาปกร แก้วลังกา
 
 
ผลคือ ถูกเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาท ตามกฎหมาย มาตรา 10 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เช่นเดียวกัน
 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจในกรณีนี้คือ ก่อนหน้านี้บทลงโทษสำหรับการแสดงออกทางการเมือง หรือใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจะถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 โดยทั่วไปผลคือศาลทหารให้รอลงอาญา กรณีดังกล่าวน่าสนใจว่า นี้คือการหาโทษมาจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนหรือไม่
 
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากตัวบทอาจจะเข้าข่ายความผิด แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาเจตนาประกอบด้วย ซึ่งในที่นี้เจตนาเพื่อใช้เสรีภาพในการแสดงออก มิใช่เจตนาเพื่อทำความสกปรก ซึ่งชวนสงสัยว่า เป็นการนำกฎหมายมาเพื่อสร้างภาระและจำกัดสิทธเสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่
 
มีคนถูกเชิญ/เรียก ให้มารายงานตัว หรือ ออกหมายเรียกตามภูมิภาคทั้งสิ้น 6  คน
 
การจับกุม
 
ไม่มีการจับกุมในสัปดาห์นี้
 
สรุป รอบอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนถูกจับกุมทั้งสิ้น 0 คน
 
 
 ความเคลื่อนไหวของการดำเนินคดี (เท่าที่ทราบ)