การผูกขาดทางการค้า

การผูกขาดทางการค้า

khunkt เมื่อ 26 ก.พ. 2553

เรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องแรกๆ หรือบางคนเป็นเรื่องหลักเลยก็ว่าได้
การหาผลประโยชน์ที่ปริมาณมากๆและดูเหมือนว่าชอบธรรมที่สุด
ก็น่าจะเป็นจาการค้า แต่การค้าในรูปแบบต่างๆก็สามารถพัฒนาไป
จนก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าโดยผู้ค้ารายเดิมๆได้
ถ้าไม่มีมาตราการในการป้องกัน จะส่งผลเสียโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประเด็นการป้องกันนี้มักไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาล และผู้ผูกขาดก็มีอิทธิผล
พอที่ควบคุมไม่ให้กลไกการป้องการผูกชาดทางการค้าเกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยอ้างว่าจะถูกต่างชาติมาแย่งตลาด เลยผูกขาดไว้เอง
คนไทยทั่วไปก็เลยไม่มีสิทธฺิแข่งขันเสรีไปด้วย
ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมาก ในระบบเศรษฐกิจถ้าไม่มีการแข่งขันเสรี
ในทางปฏิบัติพวกที่ผูกขาดไว้ มักจะกล่าวอ้างว่า ไม่มีการห้ามการค้าแบบแข่งขันเสรี
แต่การจะให้เกิดการแข่งขันเสรีทางค้าได้จริงๆ ต้องมีการมาตราการป้องกันการผูกขาด

เรื่องนี้อาจจะถูกทำให้เหมือนไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวของคนไทยส่วนมากของประเทศ แต่ส่งผลโดยตรงต่อคนส่วนมากของประเทศ

จึงอยากทราบความเห็นว่า มีความคิด หรือมุมมองอย่างไร ในฐานะคนไทยคนหนี่งในประเทศนี้

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

HolyBitch's picture
รู้สึกจะมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าอยู่นะครับ แต่ผมยังไม่ค่อยรู้ในรายละเอียดเท่าไรนะครับ

http://www.pub-law.net/library/act_tradeadv.html
khunkt's picture
ขอบคุณครับ ที่ให้ข้อมูล และ ความเห็นที่เป็นความรู้สึกที่เป็นความจริง ว่ามี พรบ.อยู่แต่รายละเอียดทำความเข้าใจยาก ขนาดจะรู้จักว่าคืออะไรยังไม่ง่ายที่จะรู้สำหรับคนทั่วไป เรื่องการบังคับใช้ คงไม่ต้องอธิบายนะครับ นี่ละครับกม.แบบไทยๆ
yingcheep's picture
ไม่เห็นด้วยกับการผูกขาดทางการค้าเลยสักนิดเดียวครับ
จริงๆ ก็ไม่ชอบการแข่งขันเสรี ที่เสรีเกินไปจนเกิดยักษ์ใหญ่ขึ้นมาไม่ว่า ใหญ่อยู่ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ตาม