สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยหรือไม่?

เห็นด้วย เพราะเป็นคนดี มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และจงรักภักดี
25% (541 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จโดยเร็ว
5% (99 votes)
เห็นด้วย เพราะผ่านการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์โดย สนช.
1% (19 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องหลังยึดอำนาจ
2% (33 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนเลือก สนช.
3% (57 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะสนช.ไม่ได้เป็นตัวแทนจากประชาชน
18% (387 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการควบตำแหน่งหัวหน้า คสช.ด้วย
2% (40 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้เกิดการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จและการตรวจสอบถ่วงดุลยากขึ้น
46% (1009 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 2185 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต