สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล รอบอาทิตย์ที่สอง เดือน ส.ค. 57

สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล รอบอาทิตย์ที่สอง เดือน ส.ค. 57

เมื่อ 15 ส.ค. 2557
 

   คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด
    Number of individuals summoned
    

 571  คน

 คนที่ถูกจับกุมทั้งหมด
Number of individuals arrested 

    242 คน

Bangkok

98 คน

North

71 คน

Northeast

43 คน

East

2 คน

Central

14 คน

South

4 คน

Unknown

10 คน

 

 
  จำนวนคนที่ถูกหมายเรียก หรือจับกุม
แบ่งตามความเกี่ยวโยง
   Number of individuals summoned or arrested by affiliation
 

 รวม

   เกี่ยวโยงกับคนเสื้อแดง, นปช., พรรคเพื่อไทย
   Related to Red Shirts/UDD/Pheu Thai Party

 395 คน

 เกี่ยวโยงกับ กปปส., พรรคประชาธิปัตย์
   Related to PDRC/Democrat Party

51 คน

นักวิชาการ นักเขียน ดีเจ นักกิจกรรม
   
Academics, writers, journalists, DJs and activists 

141 คน

ผู้ถูกจับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ
Arrests at peaceful demonstrations

78 คน

 

จำนวนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหลังถูกเรียกหรือถูกจับกุม
Number of individuals facing criminal prosecution after summoned/arrested

 รวม 77 คน      

ขึ้นศาลทหาร
Before the military court

    60 คน   

ขึ้นศาลพลเรือน
Before the civilian court

    17 คน

บุคคลที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (ม.112)
Individuals under investigation for lese majeste crime (section 112)

    12 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สถานการณ์การเรียกตัวและจับกุมที่น่าสนใจในรอบอาทิตย์ที่สองของเดือนสิงหาคม 
 
การเชิญ/เรียก ให้มารายงานตัว หรือ ออกหมายเรียกตามภูมิภาค
 
มีการเชิญบุคคลไปพบในพื้นที่กทม. และควบคุมตัวไปสอบสวนในต่างพื้นที่ระหว่างการถูกควบคุมไปสอบนั้นได้มีการนำผ้ามาปิดตาตลอดระยะเวลาการเดินทาง หลังจากที่มีการควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวนและเจรจาครบเจ็ดวันจึงได้มีการปล่อยตัว
 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
1.ห้ามปลุกระดมคนเพื่อการชุมนุมหรือการใดๆ  
2.ห้ามร่วมชุมนุม  
3.ห้ามออกนอกประเทศ  
 
และหลังจากที่เดินทางกลับมาที่กรุงเทพก็ได้มีการปิดตามาตลอดการเดินทางเช่นกัน และหลังจากนั้นมีตัวแทนทหารระดับนายร้อยเข้าพบแกนนำเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีการเชิญกลุ่มกปปส. และกลุ่มนปช. มาทำการประชุมและเจรจาโดยมีทหารเป็นประธานการประชุม
 
มีคนถูกเชิญ/เรียก ให้มารายงานตัว หรือ ออกหมายเรียกตามภูมิภาคทั้งสิ้น 1 คน
 
การจับกุม
 
มีการจับกุมทั้งในหลายพื้นที่ เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับกุมประชาชนในที่สาธารณะ จะมีการปิดตาบ้าง มัดมือบ้าง รวมไปถึงใช้กำลังอาวุธเพื่อเข้าจับกุม และในระหว่างควบตัวจะทำการยึดทรัพย์สินไว้ด้วย
 
มีคนถูกจับกุมทั้งสิ้น 7 คน
 
หมายเหตุ : ระบบสถิติจะใช้การนับชื่อ ดังนั้นอาจมีรายชื่อที่โดนเรียกซ้ำและทำให้ตัวเลขสถิติไม่เคลื่อนไหว
 
* นี่คือจำนวนเท่าที่มีรายงานยืนยันได้เท่านั้น จำนวนผู้ถูกปล่อยตัวจริงอาจมากกว่านี้
 
This is a number of confirmed releases only. The actual number of releases may be higher.
 

ระเบียบวิธีการศึกษา

สถิตินี้เน้นการศึกษาสองประเด็น
   (1) บุคคลที่ถูกคำสั่งเรียกให้มารายงานตัวโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในหน่วยทหารระดับท้องถิ่น และ
   (2) บุคคลที่ถูกจับกุมโดย คสช. ภายหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สถิตินี้รวบรวมขึ้นมาจากการออกคำสั่งเรียกบุคคลของ คสช. จากรายงานตามสื่อมวลชน และข้อมูลที่ได้จากภาคประชาชนสังคม นักข่าว พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้ผ่านการยืนยันแล้วจากหลายแหล่งเท่าที่สามารถรวบรวมได้ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมสถิตินี้ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดได้ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาอย่างยิ่ง ข้อมูลการปล่อยตัวบุคคล การเรียกและจับกุมตัวบุคคลนอกเขตกรุงเทพฯ ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้

สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคในระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล

 

Methodology
The statistics focuses on two main categories:
      (1) individuals summoned by the National Council for Peace and Order (NCPO) in Bangkok and local military units at the provincial level and
      (2) individuals arrested by NCPO after 22 May 2014.
 
The statistics were developed after careful reviews of the NCPO’s published orders, media reports and information provided by civil society groups, journalists, political parties and concerned individuals.
 
To the extent possible, the information has been verified through multiple sources. However, the compilation is by no means comprehensive. Due to unavailability of information, especially concerning (1) released individuals and (2) summons and arrests outside of Bangkok, actual numbers could be higher.
 
 
The Office of United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) provided technical assistance in developing the methodology.