ประชาชนควรให้ความสนใจต่อกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในระดับใด?

ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายที่อยากเห็นผ่านการพิจารณาของ สนช.
6% (43 votes)
ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายเพื่อสร้างแรงกดดันให้ สนช. และ คสช.
2% (18 votes)
เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเมื่อได้รับเชิญ
1% (9 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรม
16% (119 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ออกจาก สนช.ทุกฉบับ เพราะ สนช.ไม่มีความชอบธรรม
69% (501 votes)
ไม่สนใจใยดีต่อ สนช. เฉยอย่างเดียว
5% (33 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 723 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต