สปส. ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์"เพื่มรถนั่งคนพิการเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และให้สามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้"

สปส. ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์"เพื่มรถนั่งคนพิการเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และให้สามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้"

P-DAN เมื่อ 12 มิ.ย. 2557


สปส.ลงทุน 1.2 หมื่น ล.หวังกำไรพันล้าน/ปี เดินหน้าเพิ่มสิทธิประกันสังคม
 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 มิถุนายน 2557 17:45 น


ดร.อำมร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สปส. ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้ เพิ่มรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมของผู้ทุพลภาพ จาก 50 รายการเป็น 85 รายการ และเพื่มรถนั่งคนพิการเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และให้สามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้ หากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไม่มในรายการที่กำหนดสามารถเบิกเพิ่มได้ตามรายการของกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปี 2557
มีผู้ทุพพลภาพจำนวน 10,016 ราย จะใช้งบประมาณจำนวน 4.5 ล้านบาท รวมทั้งจะเพิ่มรายการค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจร่างกายผู้ทุพพลภาพจาก 200 บาทต่อราย เป็น 500 บาทต่อราย การตรวจนอกสถานที่จาก 200 บาทต่อชั่วโมงต่อราย เป็น 500 บาทต่อชั่วโมงต่อราย แต่ไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่ง สปส. จะออกเป็นประกาศคณะกรรมการแพทย์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมต่อไป

ที่มา  :   http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000065564ประเด็น "เพื่มรถนั่งคนพิการเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และให้สามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้" ผมว่ามันซ่อนวาระประโยชน์อะไรไว้เฉพาะกลุ่มคนหรือเปล่า  หากวันนี้ สปส. สามารถให้ผลประโยชน์ต่อผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงและ(ขอเน้นย้ำว่าต้อง)เพียงพอ  การให้ประโยชน์ตามที่กล่าวก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ตามสถานะการดูแลผู้ประดนตนตามที่มีในปัจจุบัน
นับว่ายังไม่ควร   
 
สปส.ควรเร่งพิจารณาการดูแลผู้ประกันตนในประเด็นอื่นที่มีความจำเป็นกว่าให้ครอบคลุมและเพืียงพอเสียก่อนที่จะมาพิจารณาเรื่องที่มากว่าความต้องการพื้นฐานอย่างนี้

เรื่องนี้แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันแสดงถึงจิตสำนึกและแนวคิดของผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน สปส. ซึ่งควรดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงยุติธรรม ไม่แอบอ้างหาประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง  จรืิยธรรมของผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญแต่วัดยากตรวจจับยาก

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player