ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้รับประโยชน์ไม่เป็นธรรมกรณี

ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้รับประโยชน์ไม่เป็นธรรมกรณี

P-DAN เมื่อ 30 พ.ค. 2557

 

      ผมขอรบกวนฝากประเด็นเกี่ยวกับประกันสังคมให้ช่วยพิจารณา ดังนี้

 

 -ผู้ประกันตนตาม ม. 33ใช้ฐานเงินค่าจ้าง(สูงสุด) 15,000บาท

 -ผู้ประกันตนตาม ม. 39ใช้ฐานเงินค่าจ้าง(สูงสุด) 4,800บาทผลประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพจะถูกกำหนดต่างกันจากฐานเงินค่าจ้าง(ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

 

 1. เหตุผลที่ใช้ฐานเงินค่าจ้างต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่?

 2. ฝากประเด็นกรณีที่ผู้ประกันตนตาม ม. 39 จะขอปรับใช้ฐานเงินค่าจ้าง(สูงสุด) 15,000 บาทโดยยินยอมนำส่งเงินประกันตนเพิ่มจะสามารถแก้ไขให้ทำได้หรือไม่(เนื่องจากเป็นการประกันตนภาคสมัครใจอยู่แล้ว)

 

     ที่ผ่านมาผมประกันตน ม.33เกือบ 20ปี แต่ต้องออกจากงาน

 จึงต้องมาขอเป็นผู้ประกันตน ม.39ต่อ ไม่เคยเว้นว่างการจ่ายเบี้ย

 แต่ถูกลดผลประโยชน์แบบดูแล้วไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรและผมคิดว่ามีผู้ประกัน

 ตนอีกหลายรายก็เป็นแบบผมจึงขอเรียนเสนอประเด็นนี้

 ให้โปรดช่วยนำเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาด้วยครับ

         ขอบคุณครับ 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player