คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
6% (22 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
10% (37 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
37% (133 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
15% (53 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
10% (36 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
23% (83 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 364 คน