คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
11% (49 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
11% (49 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
33% (147 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
12% (55 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
8% (36 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
24% (108 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 444 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต