ความรู้นอกรั้วสำคัญพอกัน

ความรู้นอกรั้วสำคัญพอกัน

Kasamasung เมื่อ 13 ก.พ. 2557

ให้สิทธ์คนที่ทำงาน(อาชีพเฉพาะทางเช่นช่างเสริมสวยช่างยนต์)ประจำเกิน3ปี ได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่าจบปริญญาตรี (อาจจะมีการสอบก่อนได้รับวุฒิบัตรนี้) ซึ่งจะช่วยให้บุคลเหล่านั้นไม่โดนกดขี่ในเรื่องของรายได้เพราเส่วนตัวเห็นว่าบางครั้งบริษัทมักจะดูวุฒิก่อนจะดูที่ความสามารถทำให้บุคคลที่ไม่ได้เรียนจบตรีเสียโอกาสและรายได้ครับ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player