ไหนบอกว่าวุฒิปริญญาตรีได้ 15,000บาทต่อเดือน

ไหนบอกว่าวุฒิปริญญาตรีได้ 15,000บาทต่อเดือน

waraphun.mlb เมื่อ 14 ธ.ค. 2556

ทำงานอยู่บริษัทเอกชนอห่งหนึ่ง ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครแต่ทำไมได้แค่ 9,000 บาทต่อเดือน 

อยากรู้จังว่าจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหม

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player