รัฐบาลประกาศยุบสภา หลังการชุมนุมของมวลมหาประชาชน อยากเห็นอะไรต่อไปในการเมืองไทย

ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน
54% (299 votes)
ก่อนกกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ให้รัฐบาลและกลุ่มต่างๆ เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ ลงสัตยาบัน ใครชนะเลือกตั้งต้องเดินตามนี้
24% (133 votes)
รัฐบาลรักษาการทำประชามติ ให้ประชาชนเลือกระหว่างสภาเลือกตั้งแบบเดิม กับสภาประชาชน
4% (21 votes)
ให้นายกฯ ลาออกจากรักษาการฯ ใช้มาตรา 7 แต่งตั้งคนกลางมาบริหาร ตั้งสภาประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ
12% (64 votes)
ให้ตระกูลชินวัตร และเครือญาติลามือจากการเมือง และออกจากประเทศไทย
6% (35 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 552 คน