รัฐควรทำ "รายงานวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม" (SIA) ก่อนทำโครงการต่างๆ ด้วย

รัฐควรทำ "รายงานวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม" (SIA) ก่อนทำโครงการต่างๆ ด้วย

Aowpow เมื่อ 28 ต.ค. 2556

ตามกฎหมายทุกวันนี้ หากรัฐจะลงทุนทำโครงการขนาดใหญ่ที่ไหน ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า EIA (Environmental Impact Assessment) และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) เช่น ในกรณีจะสร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟ้า ก็ต้องมีบริษัทเอกชนเป็นที่ปรึกษาจากภายนอกทำรายงานวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก่อน

แต่ในขณะเดียวกัน โครงการบางอย่างผลกระทบไม่ได้เกิดกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ แต่ผลกระทบในเชิงสังคมจะเกิดกับประชาชนทั่วไปเป็นวงการ เช่น โครงการหวยออนไลน์ การเปิดบ่อนการพนันเสรี การส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบางประเภท การประมูลคลื่นโทรศัพท์สามจี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมของรัฐเหล่านี้นอกจากจะคิดถึงกำไรที่รัฐจะได้รับในลักษณะตัวเงินแล้ว ยังต้องคิดด้วยว่าสังคมโดยรวมจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผลกระทบจะเป็นเชิงนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ กัดกินสังคมในระยะยาว

ปัจจุบันรัฐทำโครงการอะไรต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ แต่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้เลย ทำให้โครงการต่างๆ ที่อาจทำร้ายสังคมผ่านฉลุยได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลระยะยาว จึงอยากเสนอให้โครงการบางอย่างรัฐมีหน้าที่ต้องทำ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม Social Impact Assessment หรือ SIA ก่อน เมื่อ SIA ผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะทำโครงการได้ 

 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player