ไม่ยอมให้รัฐแอบดูการใช้อินเทอร์เน็ตของเรา ต่อต้านการ sniff

ไม่ยอมให้รัฐแอบดูการใช้อินเทอร์เน็ตของเรา ต่อต้านการ sniff

chungking เมื่อ 20 ม.ค. 2553

วันนี้มีข่าว ( http://bit.ly/90emNE ) ว่า "คณะทำงานกำกับดูแลและเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" ที่กระทรวงไอซีทีตั้งขึ้น กำลังเสนอให้กทช.อนุญาตให้ผู้ประกอบการติดอุปกรณ์ดักฟังและถ้ำมอง (sniffer)

หวังว่า กทช.จะไม่บ้าจี้ตามเรื่องนี้ไปด้วย เพราะแม้แต่กฎหมายxxx (เติม adj. ตามใจชอบ) อย่างพรบ.คอมพิวเตอร์ ก็ยังบอกว่า การดักข้อมูลนั้นเป็นความผิด

เราคงไม่มีทางมีความสุขได้ หากเราเดินไปตามท้องถนน แล้วมีคนเดินตามมาติดๆ ตลอดเวลา
เราคงไม่มีทางมีความสุขได้ หากเราคลิกท่องเว็บต่างๆ แล้วมีคนแอบดักดูเราอยู่เสมอ

ขอต่อต้านการ sniff ล่วงหน้า #ThaiNoSniff
และร่วมสนับสนุนการต่อต้านการดักข้อมูล ได้อีกทางที่ http://www.facebook.com/group.php?gid=275858447928&v=info

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

น้ำใส's picture
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและไร้ซึ่งเหตุผลอันสมควรกระทำ เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรออกมาแสดงท่าทีคัดค้านบ้าง
bact's picture
เรื่องนี้ ผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 36 อยู่แล้วไหม ?

หรือจะอ้างว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ นั้น ขัด "ศีลธรรมอันดีของประชาชน" ?
แบบนั้น ศีลธรรมที่ว่า มันจะตีความไปถึงเท่าไหนกัน ?
bact's picture
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
bact's picture
(เวลามีคำถามแบบนี้ 'ไม่ยอมให้' แล้วมันงงทุกที ว่าจะตอบว่าอะไร 'เห็นด้วย' หรือ 'ไม่เห็นด้วย' - -')
bact's picture
จากข่าวแล้ว ไม่ใช่แค่ "เสนอให้กทช.อนุญาตให้ผู้ประกอบการติดอุปกรณ์ดักฟัง" นะ

แต่ให้กทช.กำหนดว่า ถ้าจะได้รับอนุญาตประกอบการ ก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ว่าด้วย ไม่งั้นก็ไม่ได้ใบอนุญาต