การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของไทย ควรมีมาตรการหรือกฎเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของไทย ควรมีมาตรการหรือกฎเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

katewin เมื่อ 15 ต.ค. 2556

ปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลกระทบไปในวงกว้าง และหลายๆ ภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ก็เริ่มกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้แต่ในวงการกีฬาเองก็ยังคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬา

ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ประเทศไหนอยากเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ปัจจุบันต้องยื่นแผนการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการคัดเลือกอย่างรัดกุมด้วย ดังนั้น ในระยะหลังจะเห็นว่าในการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิก หรือฟุตบอลโลก ก็จะมีการรณรงค์กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตัวอย่างที่ดีได้แก่ โอลิมปิกที่ปักกิ่ง ซึ่งก่อนการแข่งขันประเทศจีน โดยเฉพาะที่ปักกิ่งมีปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศค่อนข้างมาก จนอาจส่งผลกระทบถึงนักกีฬาได้ แต่เนื่องจากทางการจีนได้เสนอแผนการแก้ไขที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆ และแสดงความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงใจ สุดท้ายปัญหานี้ก็ถูกแก้ไข ได้ดั่งเนรมิตร

แต่ในขณะที่ประเทศเอง การจัดแข่งขันกีฬาเริ่มได้รับความนิยมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดแข่งขันฟุตบอล แต่องค์กรที่ดูแลการแข่งขันเอง กลับไม่ตระหนักในเรื่องสำคัญนี้เลย

ไม่มีแม้แต่มาตรการ หรือการขอความร่วมมือในเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งที่ การจัดแข่งขันกีฬานั้น ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ทั้งมลภาวะทางเสียง ขยะที่เกิดจากการแข่งขัน การปรับสภาพพื้นที่ การใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง 

จึงอยากขอเสนอให้องค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ด้วย

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player