คัดค้านการขึ้นค่าโทลเวย์

คัดค้านการขึ้นค่าโทลเวย์

chungking เมื่อ 22 ธ.ค. 2552

องค์กรผู้บริโภคคัดค้านการขึ้นค่าโทลเวย์ หากนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการให้ยุติการขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คัดค้านการขึ้นราคาค่าทางด่วนโทลเวย์ ที่ปรับราคาจาก 55 บาท เป็น 85 บาท เพราะเป็นการขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เป็นการคิดค่าบริการที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่สอดคล้องกับภาวะรายได้และค่าครองชีพของประชาชน แม้จะอ้างต้องทำตามสัญญาสัมปทาน แต่ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ นับเป็นการอนุมัติให้ขึ้นราคาโดยไม่รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างเพียงพอ

การอ้างของคณะรัฐมนตรี ว่าเป็นไปตามสัญญาสัมปทานนั้นเป็นการกล่าวอ้างที่ทำลายความชอบธรรมของการมีรัฐบาลเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หากให้สัญญาที่ทำกับเอกชนซึ่งมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ปิดปากอำนาจของรัฐในการกำหนดอัตราค่าบริการซึ่งเรียกเก็บจากประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ ย่อมเป็นสัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย และเป็นสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมายปกครอง ดังนั้นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในสัญญาที่เป็นธรรมโดยเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้ทางด่วน เพราะสัญญาทางปกครองนี้เป็นสัญญาที่อนุญาตให้เอกชนทำบริการสาธารณะแทนรัฐ สัญญานี้มิได้เกี่ยวพันเพียงแค่คู่สัญญาสองฝ่าย แต่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากที่ต้องรับผลจากสัญญาดังกล่าว

กรมทางหลวงกำลังดำเนินการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในการอนุมัติให้ขึ้นค่าทางด่วนโดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนผู้บริโภค และถือเป็นการกระทำที่ละเลยการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 61

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจทางปกครอง สั่งการให้กรมทางหลวง ยุติการอนุมัติให้ขึ้นราคา ไม่อย่างนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อคณะรัฐมนตรีที่ดำเนินการโดยไม่รักษาผลประโยชน์สาธารณะและกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณะอย่างไม่สมเหตุสมผล ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณะในอัตราที่อิงกับต้นทุน มิใช่อัตราการคืนทุนตามที่กำหนดโดยสัญญาตามอำเภอใจเจ้าของทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

chungking's picture
แหล่งข่าวมาจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นด้วยสุดๆ
yingcheep's picture
สัมปทานเนี่ย มันก็คือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไปให้กับเอกชนเฉพาะรายนั่นแหละ มันก็อาจจะใช่ว่ามีสัญญา แต่สัญญาแบบนี่มันควรทำหรือเปล่าล่ะ
ตอนทำสัญญาบอกประชาชนหรือเปล่าว่าจะต้องเสียค่าขึ้นเท่าไรเท่าไร
tarntika's picture
ง่ะ กดผิด -_-"
iLaw's picture
อ๋า กดอะไรผิดเหรอ
ถ้ากดโหวตผิดปุ่ม มันสามารถกดใหม่ได้นะ
แล้วระบบมันจะลบคะแนนเดิมทิ้งไป
สมาชิกหนึ่งชื่อ กดได้หนึ่งครั้ง
โอ๊ะ one man one vote นะเนี่ยยย
ถ้าขึ้นราคาแล้วไม่มีใครใช้เดี๋ยวเค้าก็เข้าใจเอง