"ความมั่นคงของชาติ" ควรมีนิยามที่ชัดเจน

"ความมั่นคงของชาติ" ควรมีนิยามที่ชัดเจน

baimaiplew เมื่อ 14 ส.ค. 2556

จากที่ปอท.ออกมาประกาศว่าจะควบคุมการใช้แอพพลิเคชั่น Line เพราะกลัวว่าจะมีคนใช้ไปในทางที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้ปอท.ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้ไลน์จำนวนมากและจากหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน
 
คำว่า "ความมั่นคงของชาติ" เป็นคำที่มีปัญหามาก นอกจากกรณี Line แล้ว คำว่า กระทบต่อความมั้นคงฯ ยังถูกใช้มากในการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก เช่น การเซ็นเซอร์ การแบน และยังถูกตีความไปใช้ดำเนินคดีที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงฯ ด้วย เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คดีการชุมนุมต่างๆ หรือแม้แต่การโพสต์ข้อความบนเฟซบุคก็อาจจะกระทบต่อความมั่นคงได้ ทั้งๆ ที่การจะบอกว่าอะไรกระทบความมั่นคงฯ หรือไม่นั้น ก็เป็นดุลพินิจและวิจารณญาณของผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งสิ้น จึงเกิดปัญหาว่า คนทั่วไปอย่างเราๆ ไม่รู้ว่าการกระทำอย่างไรถึงเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงกันแน่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็สามารถยกเหตุผลเรื่องความมั่นคงฯ มาออกมาตรการและนโยบายที่กระทบต่อสิทธิของเราอย่างกรณี Line ด้วย
 
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงอยากเสนอว่าในกฎหมายน่าจะกำหนดนิยาม "ความมั่นคงของชาติ" ให้ระบุเจาะจงไปเลยว่า
1.การกระทำใดบ้างที่กระทบต่อความมั่นคงฯ 
2.ต้องกระทำถึงขนาดไหนที่จะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
3.ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติแค่ไหน
 
ถ้าสามารถกำหนดนิยามของ "ความมั่นคงแห่งชาติ" ให้มีองค์ประกอบที่ชัดเจนได้ ปัญหาการตีขลุมว่าการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้กระทบต่อความมั่นคงน่าจะลดน้อยลง และอาจนำไปสู่การให้นิยามคำในกฎหมายที่มีความหมายกว้างขวางอื่นๆ เช่น คำว่า "ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน" อีกด้วย
 
คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player