พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพผู้ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพผู้ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

MON KK เมื่อ 2 ธ.ค. 2552

หลักประกันสุขภาพฉบับนี้มุ่งเน้นการดูแลบริการสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น แรงใช้งาน ผู้ที่ไม่ได้ถูกรับรองสิทธิ ชาติพันธุ์ นักท่องเที่ยว อื่น ๆ ที่ ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงได้ เนื่องจากปัญหาการเจ็บป่วย สุขภาพ เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยหรือไม่ก็ต้องการบริการด้านสุขภาพที่เป็นจริง...หมายถึง เข้าถึงบริการได้จริง เป็นสวัสดิการไม่ต้องจ่ายโดยตรง หรือ จ่ายในราคาที่จ่ายได้ เพราะคนที่เข้ามาอาศัยผืนแผ่นดินไทยทุกคนก็มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและอ้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ เช่นเดียวกับคนที่ถือสัญชาติไทย และ เป็นสิทธิและหน้าที่ของคนทุกคนที่อาศัยผืนแผ่นดินไทย ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมโดยรวม เมื่อถึงคร่าวเจ็บป่วยสังคมโดยรวมก็ควรจะให้การดูแลบุคคลต่างๆ ให้เหมือนกับคนที่ถือสัญชาติไทยหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จริง ๆ คิดว่าหากกฏหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ประกันสังคม สามารถครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฏหมายดังกล่าวนี้ส่วนรายละเอียดนั้น คงต้องพึ่ง ผู้รู้ นักกฏหมาย นักสังคม นักการบัญชี ประชาชน อื่น ๆ ช่วยกันสร้างสรรค์ต่อไป เบื้องต้นยังไม่คาดหวังถึงฟรีเหมือนบัตรทอง...แต่ใช้เป็นการประกันรายปี เช่น 500-1000 ปี และ นึกถึงการนำเงินภาษีจากการบริษัทต่าง ๆ เช่น การบิน ภาคอุสาหกรรมต่าง ๆ ผมแค่คิดถึงเวลาเราเจ็บป่วยและไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่มีเงินค่ารักษาและอยู่ในต่างถิ่นต่างบ้านเกิดของเรา มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดกว่า อาการเจ็บป่วยของเราเสียอีกครับ...

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

yingcheep's picture
เห็นด้วย แต่คิดให้ลึกอีกหน่อย ปัจจุบันนี้แม้คนไทยมีบัตรทอง แต่ก็ยังเกิดปัญหามากมายในทางปฏิบัติอยู่ หาความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลแทบไม่ได้เลย
HolyBitch's picture
ไงๆก็ต้องนึกถึงหัวอกคนจ่ายภาษีด้วยนะครับ พวกฝรั่ง พม่า เข้ามาในประเทศแปบเดียว พอได้เงินเสร็จ ได้สนุกเสร็จก็กับไป ทำไมจะต้องให้คนไทยแบกรับภาระของคนอื่นด้วยครับ

ถ้ากฎหมายนี้ออกมารับรองว่า พม่า ลาว เขมร มาเล แหเข้ามาในไทยแน่ครับ เท่าที่ผมทราบคือ หมอในเมืองไทยก็ยังขาดอยู่ด้วย ไอ้พวกที่เก่งก็สมองไหลอีก