กฏหมายวิธีพิจารณาคดีต่างๆ ที่จะทำให้การดำเนินคดีในศาลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งกฏหมายว่าด้วยการบริหารศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะทุกวันนี้ความยุติธรรมล่าช้าจนเป็นอยุติธรรมอย่างยิ่ง

กฏหมายวิธีพิจารณาคดีต่างๆ ที่จะทำให้การดำเนินคดีในศาลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งกฏหมายว่าด้วยการบริหารศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะทุกวันนี้ความยุติธรรมล่าช้าจนเป็นอยุติธรรมอย่างยิ่ง

kcnarong เมื่อ 18 ก.ค. 2556

การพิจารณาคดีในศาลล่าช้าเพราะกฏหมาย ตั้งแต่การนัดพิจารณาการเลื่อนคดี การบันทึกคำให้การ หลายคดีแค่ในศาลชั้นต้นกว่าจะได้นัดพิจารณาสืบพยานนัดแรกก็ยาวไปจนเดือนตุลา 57  หลายคดีเช่นเรื่องเครื่องราช จำเลยตายไปหลายคน ผู้พิพากษาก็ตายไปบ้างนานนับสิบๆปี

นอกจากนั้นบริการความยุติธรรมต่างๆก็เป็นระบบคู่ความต้องไปหามาเช่นการติดตามพยาน เอกชนหรือคนยากจนบางทีก็ไม่มีความรู้และค่าใช้จ่ายที่จะติดตามพยาน

คดีแพ่งที่ศาลพิพากษาให้ชนะการติดตามบังคับคดีก็ต้องดิ้นรนเอาเอง  น่าจะเป็นบริการจากรัฐที่มีเครื่องมือและบุคคลากรจะช่วยได้

กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนยุติธรรมล้าสมัย  ล่าช้ามากๆ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player