เสนอแนะเพิ่มกฏหมายการเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้นำ

เสนอแนะเพิ่มกฏหมายการเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้นำ

bombomstory เมื่อ 18 ก.ค. 2556

เสนอแนะครับ

การเข้าสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า ระดับผู้บริหาร ระดับ ส.ส. หรือระดับนายกรัฐมนตรี
น่าจะมีการสอบวัดแววความเป็นผู้นำ มีข้อสอบทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย
ออกให้เหมือนที่ออกเด็กสอบ O-Net, A-Net ถ้าไม่ดีจริง ทำข้อสอบไม่ผ่าน
คนที่สอบผ่านภาค ก. แล้ว จึงจะมีสิทธิสมัคร แล้วจึงไปทำการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยบ้านเราควรจะเป็นแบบ
นี้ อย่างน้อยเราก็จะได้คนที่ผ่านการคัดกรอง
รู้ว่าอะไรดีไม่ดี เมื่อผ่านเข้าไปแล้วทำไม่ดีก็มีสิทธิ์โหวดออก

ประชาชนคนหนึ่ง

ขอบคุณครับ

 

 

 

 

 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player