อยากหมักสาโทดื่มและทำ alcohol เชื้อเพลิงเองได้โดยไม่ต้องตั้งสหกรณ์และข้ออนุญาตครับ

อยากหมักสาโทดื่มและทำ alcohol เชื้อเพลิงเองได้โดยไม่ต้องตั้งสหกรณ์และข้ออนุญาตครับ

Anonymous เมื่อ 27 มิ.ย. 2556

อยากหมักสาโทดื่มเองได้โดยไม่ต้องตั้งสหกรณ์และข้ออนุญาตครับ เพื่อจะได้ใช้ผลผลิตจากนาและไร่ โดยไม่ต้องผ่านคนกลางครับ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player