ความผิดฐานทรมาน ควรรวมถึงการกระทำโดย "บุคคลธรรมดา" ด้วยหรือไม่

ไม่ควร ควรเป็นฐานความผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ
14% (21 votes)
ควร เป็นฐานความผิดทั้งคนธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะส่งผลรุนแรงกว่าการทำร้ายร่างกายทั่วไป
86% (124 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 145 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต