ความผิดฐานทรมาน ควรรวมถึงการกระทำโดย "บุคคลธรรมดา" ด้วยหรือไม่

ไม่ควร ควรเป็นฐานความผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ
15% (22 votes)
ควร เป็นฐานความผิดทั้งคนธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะส่งผลรุนแรงกว่าการทำร้ายร่างกายทั่วไป
85% (124 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 146 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต