ให้ยกเลิกกฎหมาย พรบ ทุกชนิด ที่สนับสนุนอิสลามในประเทศไทย

ให้ยกเลิกกฎหมาย พรบ ทุกชนิด ที่สนับสนุนอิสลามในประเทศไทย

Anonymous เมื่อ 6 มิ.ย. 2556

ให้ยกเลิกกฎหมาย พรบ ทุกชนิด ที่สนับสนุนอิสลามในประเทศไทย เพราะอิสลามมีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างชัดเจน

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player