กำหนดให้การรับน้องในสถานการศึกษาเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

กำหนดให้การรับน้องในสถานการศึกษาเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

mamatomyum เมื่อ 3 มิ.ย. 2556

เมื่อพูดถึงการับน้อง ทุกคนก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มหรือองค์กร เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาเืป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มหรือองค์กรนั้น การเข้ามาของกิจกรรมการรับน้องครั้งแรกในสังคมไทย จะเกิดขึ้นโดยใคร องค์กรใดนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ก็ได้ลุกลามเข้ามาสู่สังคมไทยกันอย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะองค์กร แต่กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีกิจกรรมรับน้อง เหตุผลหลักก็เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ 

กิจกรรมการรับน้องได้ถูกนำเข้ามาใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งแรกโดยนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาเตรียมแพทย์ที่ต้องย้ายไปเรียนที่ศิริราชซึ่งไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงแต่อย่างใด และหลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี และได้มีการแพร่กระจายสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ และเริ่มมีการสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย จากกิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นแค่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องธรรมดา ก็มีการแต่งเติม สร้างมายาคติ ให้ดูเหมือนว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้สำหรับผุ้ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงกับระบบ SOTUS ที่มีที่มาจากอังกฤษ กฏระเบียบใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยรุ่นพี่เพื่อบังคับใช้กับรุ่นน้อง ทำให้รุ่นน้องต้องยอมทำตามอย่างเสียมิได้เพราะขาดยังขาดประสบการณ์ และไม่มีอำนาจต่อรองกับรุ่นพี่ อีกทั้งยังถูกข่มขู่และกดดันต่างๆนานา ทำให้รุ่นน้องที่เพิ่งผ่านสภาวะจากความเป็นเด็กมิอาจขัดขืนได้ จึงต้องก้มหน้ายอมรับสภาพไปก่อน

เมื่อหมดหนทางต่อรองรุ่นน้องจึงต้องยอมรับกฏที่ไม่ชอบธรรมที่ถูกกำหนดโดยรุ่นพี่ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นโดยรุ่นพี่อ้างว่าทำเพื่อรุ่นน้อง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการละเมิดสิทธิส่วนบุคล การล่วงละเมิดทางเพศในรุ่นน้องทั้งหญิง และชายที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

แม้ว่าภายหลังกิจกรรมรับน้องจะถูกจับตาจากสังคมมากขึ้นทำให้การจัดกิจกรรมรับน้องมีความระมัดระวังมากขึ้น และมีความเสียหายน้อยลง แต่กิจกรรมบางอย่างที่จัดขึ้นโดยรุ่นพี่ซึ่งเป็นเพียงวัยรุ่นที่เข้ามาศึกษาก่อนเพียง ปี หรือ 2 ปี โดยมีแต่ความคึกคะนองของเด็กวัยรุ่นและขาดวุฒิภาวะนั้นมักจะมีลักษณะที่ส่อไปในทางล่วงละเมิดทางเพศอยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะออกฏห้ามบังคับการรับน้อง แต่ก็เป็นแค่หนังสือเวียนเท่านั้น ไม่ได้มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง เนื่องจากไม่มีบทลงโทษทางกฏหมายที่ชัดเจนต่อรุ่นพี่ที่ละเมิด ดังนั้นจะเป็นการดีหรือไม่ที่จะกำหนดให้การจัดกิจกรรมรับน้องในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งผิดกฏหมาย เพื่อให้ทุกตารางนิ้วในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยเสรีภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการมาแสวงหาความรู้และปัญญา โดยไม่มีใครเอาเรื่องก่อนหลังมาอ้างความชอบธรรมในการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นได้

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player