ไม่มีสัญญาเป็นหลักฐาน

ไม่มีสัญญาเป็นหลักฐาน

momay เมื่อ 17 พ.ค. 2556

ฉันเช่าห้องพักอยู่อาศัยและได้เปิดร้านค้าขายด้วยค่ะ เป็นการเช่ารายเดือน เดือนละ 6,000 บาท เริ่มจากเดือนมีนาคม  โดยเจ้าของให้จ่ายล่วงหน้าไป 3 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท โดยฉันได้ผ่อนจ่ายไปเลื่อยๆ จนถึงเดือนเมษายน และเจ้าของห้องจึงให้ฉันจ่ายค่าเช่าของเดือนมีเมษายนนี้ด้วย รวมทั้งหมดเป็นเงิน 24,000 บาท พอถึงตนเดือนพฤษภาคมฉันตั้งใจว่าจะออกจึงได้บอกเจ้าของห้องว่าจะออก แต่จะอยู่ให้ครบเงิน18,000 บาทที่ให้จ่ายล่วงไปก่อนคือ 3 เดือน ฉันจึงคิดว่าฉันน่าจะอยู่ถึงเดือนกรกฎาคม แต่เจ้าของห้องกลับบอกว่า เงิน 18,000 บาทนั้นหักเป็นค่าประกันห้อง ถ้าจะออกต้องออกเดือนนี้เลย(พฤษภาคม) และเงินค่าประกันนั้นจะไม่ให้คืน  หรือต้องเช่าอยู่จนครบ 1 ปีก่อนจึงจะได้เงินค่าประกันคืน ฉันควรจะทำอย่างคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player