ไม่ควรยกเลิกหรือแก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา 20

ไม่ควรยกเลิกหรือแก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา 20

opop เมื่อ 3 พ.ย. 2552

ไม่ควรยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 20

สรุปสาระสำคัญก็คือกรณีที่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แต่พระมหากษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งไว้ มาตรา 19 กำหนดให้คณะองคมนตรีเสนอบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบ แต่ระหว่างการดำเนินการนั้นให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน

แม้ว่าปัจจุบันมีกระแสที่ไม่ยอมรับ พล.อ.เปรม ทำให้อาจมีคนเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ แต่ก็เป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่อยู่ในฐานะที่เหมาะสม

ที่รัฐธรรมนูญ 2550 เขียนเช่นนี้ก็ไม่ใช่เพื่อ พล.อ.เปรม แต่เป็นลักษณะการเขียนที่มีมาทั้งในรัฐธรรมนูญ 2540 และฉบับก่อนหน้านี้หลายฉบับแล้ว ที่ให้ดำรงตำแหน่งก็แค่ชั่วคราวระหว่างที่รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งตัวจริง

อนาคตไม่แน่ว่าเมื่อไร แต่ประธานองคมนตรีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง คนใหม่ที่ขึ้นมาก็อาจเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็ได้ ไม่ควรเอาความไม่พอใจคนคนเดียวมาเสนอแก้กฎหมาย

ลองคิดดูว่าถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่ ใครล่ะจะมีความชอบธรรมพอมาดำรงตำแหน่งนี้ นายกรัฐมนตรี? ประธานรัฐสภา? ก็ล้วนเป็นบุคคลทางการเมือง ประธานศาล? คนจากสำนักพระราชวัง? ใครล่ะจะเหมาะสมกว่านี้อีก

" มาตรา 20 ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 หรือมาตรา 19 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซุ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19ไม่สามารถปกิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน"

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player