โอนการออกใบอนุญาตแท็กซี่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล

โอนการออกใบอนุญาตแท็กซี่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล

bact เมื่อ 21 ต.ค. 2552

เรื่องการออกทะเบียนรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ ให้กรมขนส่งทางบกทำดังเดิม

แต่ใบอนุญาตที่จะให้รถยนต์เป็นแท็กซี่ได้ และใบอนุญาตที่จะให้ผู้มีใบขับขี่สามารถขับแท็กซี่ได้ ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น กทม. เป็นผู้ออก

เหตุผลคือ ให้ท้องถิ่นควบคุมดูแลปริมาณรถแท็กซี่และจำนวนผู้ขับแท็กซี่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นเอง และให้สอดคล้องกับนโยบายจราจร ขนส่งมวลชน และผังเมืองในภาพรวมของท้องถิ่น

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

opop's picture
ถ้าเป็นวิธีหนึ่งที่จะจำกัดจำนวนยานพาหนะบนถนนได้ ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง