แก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

chungking เมื่อ 30 ก.ย. 2552

ขอเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสสส. เพื่อให้บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิืทธิภาพ และชัดเจนว่าไม่ได้ใช้เงินของกองทุนไปเล่นการเมือง

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2544 (แก้ไขล่าสุดเมื่อปี 2545)
http://www.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&for...

ที่ผ่านมา สสส. เป็นหน่วยงานที่มีอิทธิพลอย่างมากในการทำงานของทั้งเอ็นจีโอและภาคเอกชน

กองทุนนี้ ได้รับเงินจากภาษีประชาชนเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ เทียบเท่ากับงบประมาณที่กระทรวงๆ หนึ่งจะได้รับ กฎหมายกองทุนนี้ ใช้มาแล้ว 7-8 ปี ขอเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการทำงาน มีการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิืทธิภาพ

ตัวอย่างข้อเสนอเพื่อแก้ไข เช่น

แก้มาตรา 7
เดิมกำหนดไม่ให้มีสหภาพแรงงาน คนทำงานไม่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายใดๆ ในประเด็นแรงงาน

ขอให้แก้ไขให้คนที่ทำงานในสสส. ก็อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายแรงงาน และสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ด้วย

แก้มาตรา 10
เดิมกำหนดข้อยกเว้นว่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขอเสนอให้แก้ไข ให้กองทุนนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณ เงินของสสส. ควรจะผ่านคลัง และต้องมีกลไกการตรวจสอบจากหลายฝ่าย

นอกจากนี้ ขอเสนอให้เพิ่มเนื้อหาที่ระบุว่า กิจกรรมของสสส. และขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสสส. ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคี หรือองค์กรที่ได้รับทุนสสส. จะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการเล่นกิจกรรมทางการเมือง แม้ทางตรงหรือทางอ้อม

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

ปลาโลมา's picture
มีที่ต้องแก้แค่นี้เองหรือ จริงๆ น่าจะมีอีกหลายประเด็น ใครคิดออกอีกบร้างงงงงงง oops!!
bact's picture
สสส. คงกำลังจะกลายเป็น 'รัฐอิสระ' ในไม่ช้า ตรวจสอบไม่ได้ :p

แบบเดียวกับ สถาบันกองทัพ สถาบันสงฆ์ ที่อยู่เหนือกฎหมายต่าง ๆ มากมาย มีข้อยกเว้น มีกฎหมายของตัวเองเป็นการเฉพาะ ตรวจสอบไม่ได้

จริง ๆ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมถึง สถาบันศาล ก็เป็นองค์กรที่ตรวจสอบไม่ได้อีกเช่นกัน

ถ้าแก้ที คงต้องเอาให้หมด
(หรือปล่อย ๆ สสส. ไป ให้ไปคานกับสถาบันพวกนั้นดี? :p)
น้ำใส's picture
ไม่คิดเลยว่าสสส.จะได้รับงบประมาณจำนวนมากถึงขนาดนั้น แล้วมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานบ้างหรือเปล่าว่า ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่ เช่น คนสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น