กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน นักเรียน ฯลฯ

กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน นักเรียน ฯลฯ

bact เมื่อ 12 ส.ค. 2552

พนักงานต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จากนายจ้างหรือองค์กรที่สังกัด เช่น นายจ้างไม่มีสิทธิเปิดจดหมายส่วนตัวของพนักงาน ไม่มีสิทธิติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่มีสิทธิสอบถามข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

น้ำใส's picture
แต่ถ้าพนักงานบางคนกระทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมและส่งผลถึงภาพพจน์ขององค์กรหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นให้เกิดความเสื่อมเสียไปด้วยล่ะ เช่น อาจมีคุณวุฒิและมีความสามารถในการทำงานได้ดีไม่บกพร่อง แต่มีเรื่องเสียหายเรื่องชู้สาว(นอกที่ทำงาน)อย่างนี้ก็อาจถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะเกียวข้องกับงานที่รับผิดชอบหรือไม่?