บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

โชเนน เมื่อ 1 ส.ค. 2552

วันก่อนผมได้มีโอกาสไปงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ....... ซึ่งเมื่อได้ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของหลายฝ่ายทั้งภาคธุรกิจ อัยการและผู้บริโภคแล้วก็เห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ยังต้องการการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาของผู้บริโภคเอง

โดยส่วนตัวอยากให้ พรบ. ฉบับนี้ครอบคลุมทั้งในส่วนของบัตรเครดิตและสินเชื่อ ที่เป็นหนี้ของผู้บริโภคในปัจจุบันแทนที่จะระบุเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น อีกทั้งเรื่องของบทลงโทษที่อาจจะรุนแรงมากเกินไปและดูไม่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดและการครอบคลุมของแต่ละมาตราที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับทุกๆฝ่าย เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบอย่างมาก  และอยากเสริมในเรื่องของการติดตามทวงหนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกัน ก็อยากให้มี พรบ.ที่ออกมาควบคุมอย่างจริงจังซะที (หลังจากไม่ผ่านไปชุด สนช.) เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคอีกนั่นแหละที่ถูกกระทำข้างเดียวแม้จะมีประกาศของ ธปท. แต่ก็ไม่มีน้ำหนักอะไร อย่างน้อยถ้าหากเกิด พรบ. เหล่านี้ออกมาจริงๆ ชีวิตของคนเป็นหนี้ก็คงจะดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็คงจะดีขึ้นตามลำดับ และครอบครัวก็จะดีตามไป และสุดท้ายประเทศชาติก็จะดีขึ้นเช่นกัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player