ล่วงเกินทางเพศ

ล่วงเกินทางเพศ

OH-MY-GOD เมื่อ 28 ก.ค. 2552

SEXUAL HARASSMENT ล่วงเกินทางเพศ


Sexual Harassment is NOT about Sex is about Power and Abuse of Power
การล่วงเกินทางเพศ เกิดขึ้นได้ทั้งเพศตรงกันข้ามและเพศเดียวกัน อาจจะแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆได้ ๓ ข้อ ในเรื่องของเพศ

Sexism  คือการแสดงออก หรือกิริยาท่าทางว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่กว่า
ตัวอย่าง: เพศชายคิดว่าเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันนั้นร่างกายอ่อนแอกว่า หรือจิตใจอ่อนแอกว่า เพศหญิงคิดว่าเพศชายนั้นเข็มแข็งกว่า มีความอดทนหรือเป็นชายชาติทหาร

Sex Discrimination คือการกระทำหรือความประพฤติไม่ดี โดยแสดงออกว่าเพศเดียวกันกับตนเองเหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นหรือจะ เกิดขึ้นได้ดีกว่า
ตัวอย่าง: หัวหน้างานจะเรียกใช้งานจากเพศเดียวกันมากกว่าเพศตรงกันข้าม

Sexual Harassment  คือการกระทำหรือความประพฤติไม่ดีต่อเพศตรงกันข้าม หรือ เพศเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ในการร่วมรัก โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการหรือยินยอม
ตัวอย่าง: เพศชายผิวปากหรือพูดจาเชื้อเชิญหรือติชมในรูบแบบสองแง่สองมุมหรือใช้สายตาจ้องมองสัดส่วนของร่างกาย
ทั้งหมดที่กล่าวมา ย่อมมีผู้เสียหายมากกว่า ๒ ฝ่ายขึ้นไปทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำและมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ความเสียหายที่ตามมาอาจจะเสียทรัพย์สินเงินทอง หรืออาจจะถูกจองจำและ ผู้ที่ถูกกระทำอาจจะทำให้ถ้อถอย เสียกำลังใจ และจะกระทบกระเทือนกันไปแบบลูกโซ่ อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเบาบางลง หากแต่ละฝ่ายให้ เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้ออ้างจาก Bureau of National Affairs ว่าส่วนใหญ่การล่วงเกินทางเพศเริ่มมาจากอะไรมากที่สุด
๑)  Verbal คำพูด                            83 %
๒)  Physical แตะต้อง                     14 %
๓)  Visual   แตะต้องด้วยสายตา         1 %
๔)  Written ข้อเขียน                        2 %

จากข้ออ้างอิงนั้นแสดงให้เห็นว่า คำพูดของคนเรานั้นมีความสำคัญมาก ทำให้เกิดประโยชน์หรือเสียหายได้ และรวมทั้งข้ออื่นๆอีก โดยแยกแยะออกมาว่า

Verbal  Conduct  คำพูดจา
:  คำพูดที่ล่วงเกิน หรือ ทำนองเพศสัมพันธ์ กับผู้อื่นโดยที่ เขาตอบปฏิเสทไปแล้ว หรือซ้ำซาก ( ตื๊อ )
:  คำพูดหยาบคาย หรือ คำคม คำแสลง หรือเรียกชื่อเล่น
:  เล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ หรือการรวมเพศ
:  เล่าเรื่องเพ้อฝันเกี่ยวกับเพศ
:  ข่มขู่หรือเอาเรื่องส่วนตัวอีกฝ่ายมาเป็นข้อต่อรอง
:  คำพูดถึงสัดส่วนของร่างกาย หรือนำมาล้อเลียน
:  ติหรือชมของสงวน
:  คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายได้รับความอาย หรือ ขายหน้า

Physical Conduct  แตะต้อง
:  แตะต้องร่างกาย เช่น โอบกอด จูบ จับของสงวน หรือ
ส่วนอื่นๆ หยิก อุ้ม จับนั่งตัก โดยอีกฝ่ายไม่ยินยอม
:  นวด ลูบไล้ ใช้มือถูไถ
:  ยื่นหน้า หรือนำตัวเองเข้าไปชิดเกินไป
:  ทำตัวกีดกันทางผ่าน
:  เฝ้าติดตาม ตื๊อ
:  ทำร้ายร่างกาย
:  ข่มขืน

Visual Conduct  และเล็มด้วยสายตา
:  ใช้สายตามองโดยส่งข้อความในเรื่องเพศ
:  จ้องมองส่วนต่างๆของร่างกาย
:  ติดตั้งภาพเปลือย
:  อวดชิ้นส่วนของร่างกาย
:  ภาพภาพ หรือ สิ่งพิมท์ หรือสื่ออื่นๆ

Written Conduct  ส่งข้อเขียน ข้อความอ้างอิงรูบภาพ
:  เขียนเป็นจดหมาย
:  ส่งข้อความ
:  ส่งของปลอม ( ของสงวน )
:  ส่งของขวัญให้ ( ประเภทเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ )

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
ข้อเสนอคือ ให้แก้นิยาม 'ล่วงเกินทางเพศ' ในกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่แสดงมาข้างบน?
Shibaki's picture
แยกได้คือ สาวๆและผัวเมียคนอื่น ถ้าสาวๆก็เป็นสิทธิที่เขาสามารถเลือกคู่ได้โดยชอบธรรม ถ้าผัวเมียมันข้ามเส้นที่มีสิทธิจะเลือกได้มาแล้ว ถ้ามีการละเมิดทางเพศไม่ว่ายินยอมรึไม่ก็ตาม ต้องเอาพ่อแม่มาประหาร