ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติขอทาน

ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติขอทาน

cogent เมื่อ 10 ก.ค. 2552

การประกอบอาชีพขอทานถือเป็นรูปแบบชีวิตรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพอย่างบริบูรณ์ที่จะเลือกดำเนินรูปแบบชีวิตตามที่ตนประสงค์ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีข  ดังนั้นการออกกฎหมายว่าขอทานเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือกดำเนินชีวิตของบุคคลเพราะตามความเห็นของข้าพเจ้ายังไม่เห็นว่าการดำเนินชีวิตเป็นขอทานเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างไร ในทางตรงกันข้ามยังเป็นการส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางศีลธรรมกล่าวคือให้มีการบริจาคทานอีกด้วย จึงขอเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวเสียเพราะไม่เห็นความจำเป็นอันใดที่จะยังคงให้มีอยู่

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

yingcheep's picture
ถ้าจะขัดกับศีลธรรมอันดีก็คือมีแก๊งขอทานเกิดขึ้น
ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่จริง
ไม่รู้กฎหมายแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าครับ
whisperinghealer's picture
ขอทานทีุ่ถูกบีบ อาจแปลงร่างเป็นมิจฉาชีพแทน
ยังไงก็ต้องมีนโยบายอื่นมารองรับความเป็นอยู่ของผู้ยากจนก่อน