แก้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พ.ศ.2551 ให้ทันสมัย ส่งเสริมผู้ผลิตและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

แก้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พ.ศ.2551 ให้ทันสมัย ส่งเสริมผู้ผลิตและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

llมu_lมืoJสยาม เมื่อ 7 ก.ค. 2552

พ.ร.บ.อัปลักษณ์ที่เร่งเรียบผลัดดันก่อนรัฐบาลค.ม.ช.หมดอำนาจจากคนไม่กี่คนที่มีแนวคิดเผด็จการโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง..จะเห็นว่าระบบเรตติ้งที่วางกัน1ปีไม่ได้พัฒนาหลักการของระบบเซ็นเซอร์ให้เป็นสากลแต่กลับมีการริดรอนสิทธิประชาชนมากขึ้น..การทำภาพเบลอๆเพื่อบังเหล้า บุหรีหรืออาวุธดูมันช่างโง่เง่าและดูถูกประชาชนอย่างแท้จริง...

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player