อยากให้ออกกฏหมายคุ้มครองรัฐธรรมนูญว่าถ้าใครล้มล้างต้องโดนโทษประหารอย่างเดียวไม่ว่าจะออกกฏหมายให้นิรโทษกรรมตนเองก็ตาม

อยากให้ออกกฏหมายคุ้มครองรัฐธรรมนูญว่าถ้าใครล้มล้างต้องโดนโทษประหารอย่างเดียวไม่ว่าจะออกกฏหมายให้นิรโทษกรรมตนเองก็ตาม

ใส้เดือนดิน เมื่อ 7 ก.ค. 2552

ผู้ที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่สามารถออกกฏหมายนิรโทษกรรมให้ตนเองได้ โทษจะติดตัวตลอดไปไม่มีอายุความ กฏหมายนี้ยกเลิกไม่ได้แต่ถ้าสมควรต้องในประชาชนลงประชามติแก้ใขเท่าน้ันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

nangare's picture
เห็นด้วยมากๆเลย และเพิ่มเติมให้ด้วยว่า ใครจับกลุ่มคนที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ ทั้งจับเป็นหรือจับตายมีรางวัลนำจับให้ด้วย
bact's picture
จะนับยังไงว่าใครเป็นคน "ล้มล้าง" อ่ะ
หัวหน้า หรือทั้งคณะผู้ล้มล้าง หรือเอาผู้สนับสนุนด้วย
iake's picture
รวมหมดแหละครับ เป็นกฎหมายอาญา จึงนำหมวด ๖ ป.อาญามาใช้บังคับด้วย

ทั้งคนลงมือ 1st degree ทั้งตัวการ 2nd degree
ทั้งผู้สนับสนุน accessory BEFORE the fact

ผู้สนับสนุนโดน ๒ ใน ๓ ของประหารชีวิต ก็คือจำคุกตลอดชีวิต
chungking's picture
เฮือก โทษประหารเลยเรอะ
ไทยมุง's picture
รัฐธรรมมนูญก็คิอกฏหมาย หน้าที่สำคัญของกฏหมายคือการวางแนวทางและกฏระเบียบให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน สังคมและผู้คนต่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา กฎหมายก็เช่นกัน ควรมีความยึดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย แต่การเปลี่ยนแปลงควรยึดประโยชน์ของมวลชนเป็นหลัก มิใช่ทำเพื่อผู้มีอำนาจ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการล้มล้างศัตรูทางการเมือง
mrkosit's picture
แรงไป
ithai's picture
แล้วจะเขึยนกฎหมายที่ว่านี้ไว้ที่ไหนละครับ เพราะพอมันปฏิวัติเสร็จ มันดันไปเขียนนิรโทษกรรมตัวมันเองไว้ใน รธน.ใหม่ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดซะนี่ ทำไมไม่ออกระเบียบ กฏหมาย ให้ทหารเป็นเหมือนข้าราชการพลเรือน หรือตำรวจ เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของฝ่ายบริหาร ไม่ใช้ให้ฝ่ายบริหารต้องเกรงกลัวทหาร ไปต่างประเทศทีก็ต้องหิ้ว ผบ.ทบ.ไปด้วยหรือไม่ก็ต้องแลกด้วยงบประมาณอะไรซักอย่าง อย่างนี้จะบริหารประเทศกันได้อย่างไร ไม่รู้ใครคือหัวหน้าคณะรัฐบาลที่่แท้จริง รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ
สรุป เมื่อฝ่ายบริหารคอนโทรลทหารซึ่งเป็นเพียงข้าราชการ เหมือนข้าราชการทั่วไปได้ ก็คอนโทรลไม่ให้มันปฏิวัติได้ เช่นกัน(ล้มระบอบอำมาตย์คือหนทางที่ถูกต้อง)
Pisit108's picture
เห็นด้วยทุกประการ
แต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะ
ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้
bact's picture
เอ่อ ผมโหวต เอาไม่โทษประหาร ไป
งั้นคงเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ไม่ได้

แต่เห็นด้วยในหลักการ ที่ควรจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นของประชาชน
ใครจะมาฉีก มาแก้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ ต้องมีความผิดร้ายแรง
iake's picture
node นี้น่าสนใจ มุ่งคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด

แต่ในทางปฎิบัติ เขาล้มกฎหมายสุงสุดได้
เขาก็ล้มกฎหมายที่บัญญัติว่า ห้ามนิรโทษกรรมในความผิดเช่นนี้ได้อยู่ดี

อำนาจอยู่ที่ปลายกระบอกปืน

ส่วนที่ว่าล้มแล้วต้องโดนโทษประหารนั้น มีบัญญัติอยู่ในในป.อาญา มาตรา ๑๑๓(๑) โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
khunkt's picture
คงอยู่ที่รัฐธรรมนูญเองนั่นแหละ ว่าเขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์อะไร
ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีจริง ใครก็ล้มไม่ได้ จะมีกลไกปกป้องตัวเองได้
นอกจากคนเขียนมีเจตนาอื่นซ่อนไว้ เรื่องก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นกัน
แต่คนทั้งประเทศกลับทำอะไรไม่ได้ น่าคิดไหมว่าเพราะอะไร