ปฏิรูป โครงสร้าง ข้าราชการ

ปฏิรูป โครงสร้าง ข้าราชการ

kingtoni เมื่อ 7 ก.ค. 2552

 อยากได้รับการบริการแบบเอกชน ตรวจสอบการบังคับใช้อำนาจ หยุด คอรับชั่น

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
ท่อน "ตรวจสอบการบังคับใช้อำนาจ หยุด คอรับชั่น" นั้นเห็นด้วย (แต่มันก็กว้าง ๆ มาก ๆ)

ส่วนท่อน "อยากได้รับการบริการแบบเอกชน" นี่ ไม่แน่ใจ
ว่าอะไรคือ การบริการแบบเอกชน หมายถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ ความเอาใจใส่ หรือว่า การเลือกปฏิบัติแบบ ไม่มีตังค์ฉันก็ไม่บริการ :p
น้ำใส's picture
หยุดคอร์รัปชั่นนี่จะหยุดอย่างไร ก็ในเมื่อเงินเดือนข้าราชการหลายภาคส่วนต่ำจริงๆเมื่อเทียบกับของบริษัทเอกชน แล้วจะให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันได้อย่างไร ในเมื่อเงินเดือนความจริงแล้วก็เป็นแรงจูงใจในการทำงานด้วยเหมือนกัน นอกจากจะปรับเงินเดือนข้าราชการให้สูงขึ้น จะได้พอใช้ไม่ต้องไปคอร์รัปชั่น เหมือนสิงคโปร์ที่เงินเดือนข้าราชการพอๆกับของเอกชน จึงไร้ปัญหาเรื่องทุจริต(แต่เรื่องจิตสำนึกก็สำคัญ บางคนรวยแล้วก็ทุจริตอยู่ดี คงเป็นที่ความโลภและคนทุจริตไม่ได้รับการลงโทษจึงทำตามกันเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี)
นายทุเรียน ใจดี's picture
ข้าพเจ้า มีความเห็นทางการปกครองว่า ควรมีการส่งเสริมการกระจายอำนาจ อย่างชัดเจน ตาม รธน ให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง ควร ยกเลิกส่วนภูมิภาค ควรผ่องถ่ายบริการสาธารณะให้เอกชน ได้ จัดทำและมีอิสระในการจัดทำ แต่อยุ่ภายใต้การควบคุมของรัฐ