กฎหมายควรเข้ามาควบคุมการผลิตหนังดูหมิ่นศาสนา อย่างไร

กฎหมายไม่ต้องควบคุม เพราะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกอย่างหนึ่ง
33% (11 votes)
ปกติแล้วเป็นเสรีภาพ แต่หากนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงหนังก็ควรถูกแบน
45% (15 votes)
หนังดูหมิ่นศาสนาควรถูกแบน แต่คนทำไม่ต้องมีความผิด
9% (3 votes)
หนังดูหมิ่นศาสนาควรถูกแบน และคนทำควรมีความผิดด้วย
12% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 33 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments