โทษสูงสุดตามกฎหมายสำหรับผู้ก่ออาชญากรรมที่รับได้

ประหารชีวิต
53% (67 votes)
จำคุกตลอดชีวิต
21% (27 votes)
ทรมาน
1% (1 vote)
จำคุกสูงสุด 25 ปี
15% (19 votes)
ให้นักโทษเลือกระหว่างจำคุกตลอดชีวิตกับประหารชีวิต
9% (12 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 127 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว