อะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นผลจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่

การเปลี่ยนผู้นำรัฐบาล
0% (0 votes)
การรัฐประหาร
0% (0 votes)
การชุมนุมครั้งใหญ่ อันอาจนำไปสู่ความรุนแรง
29% (6 votes)
ไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษเกิดขึ้น
14% (3 votes)
รัฐสภากลับมาพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อได้
57% (12 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 21 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว