งานมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น รางวัลสมชาย นีละไพจิตร

งานมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น รางวัลสมชาย นีละไพจิตร

วันที่ 11 กรกฎาคม 255 เวลา 9.30-12.00

409 ชั้น 1 อาคาร มอส. ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 ห้วยขวาง 

 

ตามที่กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ได้เปิดเผย 5 ชื่อนักสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย 

  1.นางสาวจิตรา คชเดช นักต่อสู้ด้านสิทธิแรงงานและผู้ร่วมรณรงค์ทางการเมือง

  2. นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความอาสาให้ผู้ต้องหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  3. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักส่งเสริมสิทธิแรงงานและนักรณรงค์ทางการเมืองซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังในเรือนจำ 

 4. นายอดิศร เกิดมงคล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงานข้ามชาติ และ

 5. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กลุ่มชาวบ้านผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตช 

จากรายชื่อดังกล่าว จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนอีก 4 ชื่อที่เหลือจะรางวัลผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ปะจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัลรายละ 10,000 บาท

การมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ เวลา 9.30 – 12.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ MRT ห้วยขวาง นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ "บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย" โดยผู้เข้ารอบทั้ง 5 คน และการกล่าวปิดงานโดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อีกด้วย 

จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการและผู้ก่อตั้ง กองทุนรางวัลสมชายฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอยู่มาก ทั้งจากหน่วยงานรัฐและกลไกของรัฐ ผู้เข้ารอบ 5 รายนามนั้นล้วนเป็นผู้ที่ได้ต่อสู้ในด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างเข็มแข็งและกล้าหาญ และเสี่ยงอันตราย เช่นเดียวกับที่ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่ทำงานเพื่อยืนยันในหลักการสิทธิมนษยชน จนถูกอุ้มหายตัวไป การมอบรางวัลสดุดีผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข็มแข็งและกล้าหาญ เพื่อเป็นกำลังใจพวกเขาทำงานต่อไป และเป็นหนึ่งในความพยายามทำให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ และปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอีกด้วย 

กองทุนรางวัลสมชายฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เป็นเวลาสามเดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2555) มีผู้ถูกเสนอรายชื่อถูกเสนอทั้งหมด 20 ราย ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาของงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น ด้านสิทธิแรงงาน ด้านสิทธิผู้ต้องขังในเรือนจำ ด้านสิทธิชุมชนไปจนถึงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น งานอาสาสมัครและการต่อสู้กับความอยุติธรรม เป็นต้น และได้กลั่นกรองจนเหลือ 5 รายชื่อและพิจารณาให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร เพียง 1 ชื่อ โดยพิจารณาจา 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1. มีลักษณะเป็น “นักต่อสู้” ด้านสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะ 2. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 3. ยังไม่ค่อยมีประวัติการได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน หรือเป็นที่ยก 4. เป็นนักต่อสู้ที่ทำงานในประเด็นที่เป็นปัจจุบัน และกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

กองทุนรางวัลสมชายฯ ริเริ่มกิจกรรมการมอบ รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ด้วยเจตนารมณ์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมในวงกว้างตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับบทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยการเปิดรับชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลจากประชาชนทั่วไป โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ (ปี 2555) เป็นการมอบรางวัลครั้งแรก 

การเดินทาง มายังสถานที่จัดงาน: หากมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ทางออก ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยบอกว่า มา Summer Mansion อาคาร มอส. อยู่ดติดกำแพงสุดซอย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: http://bit.ly/PcbXyQ

ติดต่อสอบถาม: ทวีพร โทร. 0898291167

 

 

กำหนดการงานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2555 

วันที่ 11 กรกฎาคม 255 เวลา 9.30-12.00

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา10.00 – 10.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

• นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวเปิดงาน 

• จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

เวลา 10.30 – 10.45 น. พิธีมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร และและใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง

• มอบรางวัลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา10.45 – 12.00 น. เสวนา "บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย" โดย 

• ผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 

• ผู้รับรางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง 4 ราย

• ดำเนินรายการโดย ผศ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

เวลา 12.00 น.        กล่าวปิดงาน โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  
 

 

แผนที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

(ติดกับ Summer Mansion) ถนนรัชดาภิเษก 14 / ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 

หากมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง ทางออกประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยบอกว่า ไป “Summer Mansion”

ดู Google Map : http://goo.gl/maps/28De