คิดว่าอะไรคือภัยคุกคามคนเดินเท้ามากที่สุด

รถที่ไม่จอดให้คนข้ามที่ทางข้าม
15% (11 votes)
กระทะทอดไก่/กล้วย/ทอดมันที่ล้ำเกินครึ่งของทางเท้า
36% (27 votes)
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่วิ่งบนทางเท้า
24% (18 votes)
ป้ายหาเสียงในเทศกาลเลือกตั้ง
1% (1 vote)
ตลาดขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เกือบทั้งทางเท้า
24% (18 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 75 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

แผงขายของทำให้เดินบนฟุตบาทไม่ได้เลย ต้องลงมาเดินบนถนน หลบรถ อันตราย

แต่บางทีเราก็้เป็นคนซื้อของด้วย จึงเข้าใจ รับได้ สำหรับย่ายการค้าบางย่านผู้ใช้รถก็ต้องเข้าใจด้วย

แผงขายของทำให้เดินบนฟุตบาทไม่ได้เลย ต้องลงมาเดินบนถนน หลบรถ อันตราย

แต่บางทีเราก็้เป็นคนซื้อของด้วย จึงเข้าใจ รับได้ สำหรับย่ายการค้าบางย่านผู้ใช้รถก็ต้องเข้าใจด้วย