คุณรับได้แค่ไหน กับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเท้า

ไม่เป็นไร แบ่งๆกันใช้พื้นที่ในชั่วโมงเร่งด่วน
0% (0 votes)
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะทางเท้าควรจะเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยในการเดิน
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว