หากเกิด เชียงใหม่มหานคร ขึ้นมาจริงๆ คุณคิดว่า (เลือกตอบได้หลายข้อ)

จะเป็นผลดี เพราะ รายได้จากท้องถิ่นจะเป็นของท้องถิ่น เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในจังหวัดมากขึ้น
52% (121 votes)
จะเป็นผลดี เพราะ เชียงใหม่จะพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่และประเทศมากขึ้น
28% (64 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะก่อให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนกลางของคนเชียงใหม่จะลดลง
5% (11 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะ เงินจะกระจุกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระจายไปช่วยเหลือจังหวัดที่ยากจน
7% (16 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะ จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับวิธีการบริหารใหม่ ซึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดการคอร์รัปชั่นมากขึ้น
9% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 232 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่และมีประชากรหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่ อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนคนเชียงใหม่ได้บริหารจัดการเมืองของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในเชียงใหม่เอง

peeyapatr's picture

แต่มันก็จริงที่การมีเชียงใหม่มหานครอาจเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นค่อยๆผลักดันพรบ.เช่นนี้บ้าง และหากทุกจังหวัดเป็นเช่นนี้หมด ความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดจะสูงขึ้น เพราะจังหวัดที่ไม่ค่อยมีรายได้ ก็จะสามารถพัฒนาจังหวัดได้เท่าที่โครงสร้างพื้นฐานของตนเองจะเอื้ออำนวย และเมื่อเงินจากส่วนกลางมาสนับสนุนน้อยลง (จากการที่ได้รายได้เข้าส่วนกลางน้อยลง) การจะมีเงินไปอุดหนุนจังหวัดเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น

ไม่เข้าใจความหมายของ "มหานคร" หมายความว่ายังไงคะ? เป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองปกครองพิเศษหรืออะไรคะ น่าจะให้คำนิยาม ของ "เชียงใหม่มหานคร"มาให้ด้วยค่ะ~~ ยังไงก็แล้วแต่ ตัวเลือกที่ให้มาไม่มีข้อไหนที่ตรงกับความคิดเห็นส่วนตัวเลยค่ะ อยากให้มีตัวเลือกเพิ่มคือ "ไม่อยากให้เชียงใหม่เป็น เชียงใหม่มหานคร" เข้าไปด้วยได้ไหมคะ เพราะอะไรนั้นก็ แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของคนดีกว่าค่ะ และที่ไม่อยากให้เป็นเชียงใหม่มหานครก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะ อยากกลับไปเหมือนเก่ากว่านี้ด้วยซ้ำ ไม่แออัด ไม่วุ่นวาย สุขภาพจิตดีกว่ามากค่ะ รถน้อยคนน้อย ขอบคุณค่ะ

iLaw's picture

ลองดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเชียงใหม่มหานครได้ตามลิงค์นี้นะคะ

http://ilaw.or.th/node/688

โดยคร่าวคือเป็นเขตปกครองพิเศษค่ะ คล้ายๆพัทยา

เรื่องนี้ควรเริ่มไปพร้อมกันทั้งประเทศนะ หรืออย่างน้อยๆ ก็จังหวัดที่มีเทศบาลนคร

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งความขัดแย้งทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำ การคอรัปชั่น..เกิดจากการรวมศูนย์อำนาจเป็นเหตุใหญ่..หากกระจายอำนาจออกไปถึงมือประชาชนที่แท้จริง ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง..120 ปีแห่งการรวมศูนย์ อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน แก้ไขปัญหาควรตั้งอยู่บนฐานของท้องถิ่น และมีเงิน มีอำนาจที่สามารถจัดการได้เลย ไม่ต้องให้ส่วนกลางซึ่งไม่เข้าใจปัญหาเป็นผู้แก้ ส่วนกลางทำเรื่องใหญ่ ๆเรื่องสำคัญก็พอ..ดังนั้นสนับสนุนแนวความคิดเชียงใหม่มหานครครับ ซึ่งเหมือนเป็นการยกทั้งจังหวัดเป็นเขตปกครองตนเอง