ถ้าชาวโรฮิงยาหนีการเข่นฆ่าจากบ้านในพม่ามาที่ชายแดนไทย

รัฐไทยควรรับเข้ามาในฐานะคนต่างด้าว ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้
17% (11 votes)
รัฐไทยควรรับเข้ามาในฐานะผู้ลี้ภัย ให้อยู่อาศัยได้เพื่อเตรียมส่งไปประเทศที่สาม
22% (14 votes)
รัฐไทยควรช่วยเหลือโดย สร้างที่พักพิงชั่วคราวไว้บริเวณชายแดน และต้องส่งกลับเมื่อเหตุการณ์สงบ
27% (17 votes)
รัฐไทยควรดูแลชั่วคราว โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีในด้านสิทธิมนุษยชน
24% (15 votes)
รัฐไทยไม่ควรรับเขาเข้ามาในประเทศ เพราะอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3% (2 votes)
รัฐไทยไม่ควรรับโรฮิงยาเข้ามาในประเทศ เพราะอาจกระทบความมั่นคง และเป็นภาระทางเศรษฐกิจ
6% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 63 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

iLaw's picture

คำถามนี้มันซับซ้อนนิดหน่อย

กรณีที่ให้เป็นคนต่างด้าว แบบตัวเลือกแรก

หมายความว่ามีการออกบัตรต่างด้าวให้ และคนต่างด้าวมีสิทธิทำงานในประเทศได้ส่วนกรณีที่ให้เป็นผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยมีหลายแบบ

มีทั้งผู้ลี้ภัย ที่ได้สถานะผู้ลี้ภัย และสามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ แบบตัวเลือกที่สอง

และผู้ลี้ภัยที่ต้องอยู่เพียงในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษ ห้ามออกนอกพื้นที่ แบบตัวเลือกที่สาม