คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า หน้าที่อำนาจการสอบสวน (พงส.) น่าจะเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน

เห็นด้วย เพราะอาจมีบุคลากรที่มีความรู้ความถนัดเฉพาะทางเหมาะสมกว่า
75% (118 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าตำรวจเหมาะสมที่สุดแล้ว
20% (32 votes)
อื่นๆ (ระบุใน comment)
5% (8 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 158 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

ควรให้ตำรวจยังคงเป็นพนักงานสอบสวนค่ะเพราะหากมีหน่วยงานอื่นทำหน้าที่นี้เเทนจะเกิดความล่าช้าส่งผลให้เกิดความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากตำรวจสามารถสั่งให้พนักงานสืบสวนซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันให้ค้นหาพยานได้สะดวกรวดเร็วกว่าให้ต่างหน่วยงานกันทำค่ะ เเละไม่ควรให้อัยการทำการสอบสวนเพราะอัยการมีหน้าที่กรองคดีที่ตำรวจสอบสวนก่อนยื่นฟ้องศาลเเล้วไม่ควรมาทำการสอบสวนเสียเองเพราะจะทำให้หน้าที่นี้อาจเสียไปเเละก่อให้เกิดความเสียหายเเก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนื่องจากถูกฟ้องคดี เเต่ถ้าตำรวจเป็นผู้เสียหายเสียเองก็ไม่ควรให้ตำรวจนายที่เป็นผู้เสียหายนั้นทำการสอบสวนคดีที่ตนเป็นผู้เสียหายค่ะ เพราะจะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ควรตัดอำนาจการสอบสวน ตาม ป.วิอาญา  ของตำรวจ ออก  ให้ตำรวจ มีหน้าที่ ตรวจตระเวน

จับกุม  ปราบปราม เป็นหลัก  สำหรับ  หน้าที่การทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา

ให้ พนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอ ขึ้นไป  เป็นผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้กระบวนการสอบสวน  มีความน่าเชื่อถือ ในข้อเท็จจริง

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น  พิจารณาในข้อเท็จจริงให้ชัดเจน

การอุทธรณ์ในชั้นศาลต่อไป  ให้อุทธรณ์เฉพาะข้อกฎหมาย

 

กระบวนการยุติธรรม  จะมีความรวดเร็วขึ้น

 

เมื่อ ประชาชน มีที่พึ่ง  สังคมไทย ก็จะเป็นสังคมที่ถูกต้องชอบธรรม

iLaw's picture

โพลล์นี้เปิดให้โหวตแล้ว โดย iLaw ปรับเพิ่มเติมตัวเลือกเล็กน้อย

ควรตัดอำนาจการสอบสวน ตาม ป.วิอาญา  ของตำรวจ ออก  ให้ตำรวจ มีหน้าที่ ตรวจตระเวน

จับกุม  ปราบปราม เป็นหลัก  สำหรับ  หน้าที่การทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา

ให้ พนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอ ขึ้นไป  เป็นผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้กระบวนการสอบสวน  มีความน่าเชื่อถือ ในข้อเท็จจริง

http://www.gutscheincode-rabatt.net

http://www.gutscheine-ratte.com