งานแถลงข่าว “14 ปีคลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ”

 

ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในแหล่งน้ำ...ห้วยคลิตี้
 
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา
ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านคลิตี้ล่าง
 
ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว
 
“14 ปีคลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ”
ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้พ.ศ. 2555
บทสรุปและก้าวต่อไป
 
นำเสนอข้อมูลในพื้นที่และสถานการณ์การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การแก้ปัญหาที่ล้มเหลว
และแถลงการณ์ข้อเรียกร้องโดยชุมชนและภาคประชาชนให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
 
จุดนัดพบ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ห้องประชุม 2 ชั้น 6 (ถนนพญาไท เชิงสะพานหัวช้าง)
 
กำหนดการ วันพฤหัสที่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 
09.45 น. - 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับประทานอาหารว่าง
10.00 น. - 11.00 น. เริ่มกิจกรรมแถลงข่าว และฉายวิดีทัศน์หัวข้อ
“14 ปีคลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ”
ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้พ.ศ. 2555:    บทสรุปและก้าวต่อไป
สุรชัย ตรงงาม โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
พลาย ภิรมย์กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สุรพงษ์กองจันทึก ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา
กำธร ศรีสุวรรณมาลา ตัวแทนชุมชนคลิตี้ล่าง
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สมฤดีปานะศุทธะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียใต้โทร. 081 994 1561 
มนทนา ดวงประภา นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร. 086 546 7054