กฎหมาย คลุ้มครอง สส.

กฎหมาย คลุ้มครอง สส.

bunthiang daenglar เมื่อ 8 พ.ค. 2555

ผมใครจะเสนอ ให้ ควรที่จะยกเลิก กฎหมายมาตตรานี้เสีย เหตุเพราะ สส.ทุกท่านนั้นได้มาซึ่งเสียงของประชาชน แต่เมื่อ ท่านเหล่านี้น ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้ว ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ทำไมไม่ทำเพื่อประชาชน โดย ไม่รังแกประชาชนผู้ที่ได้เลือกท่านเหล่านั้น แต่ควรที่ สส.เหล่านั้น ควรที่จะเสนอ ให้มี กฎหมาย คลุ้มครองประชาชนจึงจะถูกต้อง

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player