คุณคิดว่าการหมิ่นประมาทควรมีโทษทางอาญาหรือไม่

ควร กำหนดให้มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา (จ่ายค่าปรับด้วย ติดคุกด้วย)
45% (120 votes)
ไม่ควร กำหนดให้มีเฉพาะโทษทางแพ่งเท่านั้น (จ่ายค่าปรับเท่านั้น ไม่มีโทษจำคุก)
55% (149 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 269 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

การตั้งคำถามให้เลือกค่อนข้างเข้าใจยาก ใช้ถ้อยคำสับสน "ค่าปรับ" "ค่าเสียหาย"

ให้ใช้โทษปรับแทนการจำคุกในคดีอาญาให้มาก และปรับให้สูง ๆ เป็นการลงโทษในเชิงเศรษฐกิจ จะทำให้ต้นทุนของกระบวนการยุติธรรมลดลง  สำหรับคดีแพ่งไม่เห็นว่าจะไม่ให้ควรมี  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเสียหายที่แท้จริงและความเสียหายทางจิตใจและชื่อเสียง

มีกฎหมายอาญากำหนดความผิดเเละโทษไว้เเล้วในมาตรา 326-333 ประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นมากำหนดความผิดเเละโทษทางอาญาซ้ำซ้อนอีกค่ะ :))