ออกกฎห้ามกินเหล้าในโรงงาน / สถานประกอบการ

เห็นด้วย
84% (117 votes)
ไม่เห็นด้วย
16% (23 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 140 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

iLaw's picture

ที่มาของคำถามนี้ มาจากข่าวที่ว่า เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ เสนอให้เกิดร่างกฎหมายห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ โรงงาน บนรถ ถนน และทางสาธารณะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข่าวนี้ จาก ไทยรัฐออนไลน์