นักเรียนควรมีบทบาทร่วมเสนอกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมหรือไม่

ควร เพราะช่วยทำให้เยาวชนรักษาสิทธิและลดการปลูกฝังอำนาจนิยม
61% (131 votes)
ควร เพราะกฎระเบียบบังคับทรงผม ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
26% (56 votes)
ไม่ควร เพราะมันเป็นกฎ
2% (4 votes)
ไม่ควร เพราะอาจทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
12% (25 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 216 คน

Comments

iLaw's picture

ทีม iLaw เห็นว่าคำถามนี้น่าสนใจ จึงขอนำมาให้สมาชิกช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น

แต่ทีม iLaw ขออนุญาตแก้ไขคำถามและตัวเลือกไปหลายจุด

การแก้ไขดังกล่าว แก้ไขจากข้อความต้นฉบับคือ

คำถาม: นักเรียนไทยทุกคนควรมีสิทธิในการเรียกร้องเรื่องทรงผมหรือไม่

ตัวเลือก 1: ควร เพราะส่งเสริมให้เยาวชนรักษาสิทธิและลดการปลูกฝังอำนาจนิยม

ตัวเลือก 2: ควรอย่างยิ่ง เพราะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพซึ่งอยู่กับหัวเองไม่ได้อยู่ที่ใคร

ตัวเลือก 3: ไม่ควร เพราะ"มันเป็นกฎ"

ตัวเลือก 4: ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะคุณเป็นคนหัวอนุรักษ์นิยมแล้วเผด็จการ

 

radis.rut's picture

มองจากมุมของคนที่ตัดผมสั้นจนเป็นนิสัยไปแล้ว....

ผมว่าไอเรื่องนี้ทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องทรงผมหรอกครับ...

แต่ทะเลาะกันเรื่อง การถููกบังคับให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ที่ไม่อยากทำ) โดยขาดความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย.....นะคับ

ถ้าอาจารย์/ ผอ./นักเรียน มาคุยกัน "อย่างเพื่อนซี้" ไม่ใช่แบบ "คนอื่นไม่รู้เป็นไง แต่ข้าถูกเว้ย"

สิ่งที่ได้....จะมากยิ่งกว่าแค่เส้นๆบนหัวอีกนะครับ